Tham dự hội thảo tư vấn trực tiếp của hai vị viện trưởng của bênh viện thẩm mỹ Banobagi

Vào ngày 22 tháng 10 năm 2017 bác sĩ bệnh viện thẩm mỹ Banobagi sẽ trở lại thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành hội thảo tư vấn phẫu thuật thẩm mỹ.Facebook chat