Phẫu thuật mắt

Tái phẫu thuật mắt

Là phẫu thuật cải thiện hình dáng mí mắt như mong muốn đối với các trường ...

Bấm mí kép tự nhiên và điều chỉnh cơ mí mắt

Bấm mí kép tự nhiên và điều chỉnh cơ mí mắt

Nhấn mí mắt

Đây là phương pháp đơn giản và được áp dụng khá phổ biến. Phương pháp này...

Facebook chat